تبلیغات
history,education,music - با اینم پسرا حال کنند!
تاریخ : شنبه 26 شهریور 1390 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : منوچهر مرتضی پور دهکردی
اگه پسرا نبودن

اگه پسرا نبودن انوقت دخترا واسه کی خودشونو لوس میکردن واسه باباشون اون که میزد زیر گوششون ؟

اگه پسرا نبودن انوقت دخترا کیو میخواستن سرکیسه کنن ؟

اگه پسرا نبودن دخترا میخواستن واسه کی چاخان کنن ؟

اگه پسرا نبودن دخترا میخواستن آویزون کی بشنو مثل کنه بچسبن بهش ؟

اگه پسرا نبودن که دخترا تا آخر عمرشون رو دست بابا و مامانشون باد میکردن

اگه پسرا نبودن انوقت دخترا میخواستن کیو دق مرگ کنن ؟

اگه پسرا نبودن انوقت دخترا میخواستن واسه کی صد قلم آرایش کنن بلکه یه کم دیده بشن ؟

اگه پسرا نبودن دخترا میخواستن واسه کی هر دقیقه ناز کنن ؟

و در آخر اگه پسرا نبودن که دخترا از بوی ترشیدگی خودشون خفه میشدن!


  • مواظب
  • ستاره های نوجوان
  • کارت شارژ همراه اول